ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-013-K Energetinis efektyvumas pramonei

Finansuojamos projektų veiklos
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
SR 15 mln. Eur
VVL 20 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-12-20

Kvietimo pabaiga
2023-03-30

Dalintis