ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-014-K InoStartas

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
MVĮ ir didelės įmonės

Kvietimo suma
1,8 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-12-23

Kvietimo pabaiga
2023-03-31

Dalintis