ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-017-K InoConnect

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 0,15 mln. Eur
SR 0,15 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-02-28

Kvietimo pabaiga
2023-05-31

Dalintis