ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-019-K InoPažanga

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Pažengę inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Kvietimo suma
20 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-27

Kvietimo pabaiga
2023-11-13

Dalintis