ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-020-K InoBranda

Finansuojamos projektų veiklos
Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

Galimi pareiškėjai
Brandūs inovatoriai.
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Kvietimo suma
15 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2023-02

Dalintis