ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-021-P Sumanūs įgūdžiai

Finansuojamos projektų veiklos
Ugdyti MVĮ ir kitų verslumo galimybių paieškos procese dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

Galimi pareiškėjai
VšĮ Inovacijų agentūra

Kvietimo suma
VVL 3,75 mln. Eur
SR 3,75 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-05-19

Kvietimo pabaiga
2023-08-31

Dalintis