ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-024-K Verslo pradžia

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą: kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų, verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų „Spiečius“ potencialą Vykdyti mentorystės programas, skirtas vystyti verslo idėjas ir jų įgyvendinimo strategijas. Teikti konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui

Galimi pareiškėjai
Verslo inkubatoriai, verslo centrai, skaitmeninių inovacijų centrai, bendradarbystės centrai „Spiečius“ (VšĮ Inovacijų agentūra)

Kvietimo suma
3,8 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2023-04

Dalintis