ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-026-K Expo klasteris

Finansuojamos projektų veiklos
Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas

Galimi pareiškėjai
Klasterio koordinatoriai

Kvietimo suma
4 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2023-03

Dalintis