ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-029-P TUI IL

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklas Lietuvoje

Galimi pareiškėjai
VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Kvietimo suma
3 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-04

Dalintis