ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-030-K EcoInovacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamas aplinkosaugos vadybos sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
1 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-07-24

Kvietimo pabaiga
2023-10-12

Dalintis