ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-033-K MVĮ skaitmeninimas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 7 mln. Eur
SR 5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-06-28

Kvietimo pabaiga
2023-10-02

Dalintis