ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-034-K InoKonsultacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos specializuoto konsultavimo (MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimo, MTEPI veiklos skatinimo) veiklos, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas, palydint jas iki galutinio produkto komercinimo

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
4 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-06

Dalintis