ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-035-K Įgūdžiai MVĮ

Finansuojamos projektų veiklos
Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 5 mln. Eur
SR 2,5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-09-11

Kvietimo pabaiga
2024-02-05

Dalintis