ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-036-K Expo galimybės

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-08-22

Kvietimo pabaiga
2023-12-29

Dalintis