ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-036-K Expo galimybės

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
5 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-06

Dalintis