ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-037-K Expo galimybės pažangiems

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
5 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023 III ketv.

Dalintis