ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-038-P Skaitmeninės saugos sprendimas

Finansuojamos projektų veiklos
Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas

Galimi pareiškėjai
Valstybės institucijos

Kvietimo suma
VVL 4 mln. Eur
SR 4 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-06

Dalintis