ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-039-K Žaliasis eksperimentas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinamos investicijos į inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose sumaniosios specializacijos srityse

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
8 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-08-31

Kvietimo pabaiga
2024-05-15

Dalintis