ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-041-P InoSprendimas

Finansuojamos projektų veiklos
Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas

Galimi pareiškėjai
Valstybės informacinės sistemos ar valstybės registro valdytojai ir tvarkytojai

Kvietimo suma
VVL 10 mln. Eur
SR 10 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-10-19

Kvietimo pabaiga
2024-01-31

Dalintis