ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-042-P Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti finansavimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
VVL 4 mln. Eur
SR 2 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-09

Dalintis