ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-042-T Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Finansuojamos projektų veiklos
MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti finansavimas Sostinės ir Vidurio ir vakarų regionuose

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
1 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2024 III ketv.

Dalintis