ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-043-P IPP konsultacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Siekiama stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudarytos paskatos (čekiai) verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Galimi pareiškėjai
VšĮ Inovacijų agentūra

Kvietimo suma
VVL 0,6 mln. Eur
SR 0,4 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-10-31

Kvietimo pabaiga
2024-01-31

Dalintis