ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-045-K Atvirųjų duomenų panaudojimas

Finansuojamos projektų veiklos
Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
SR 3 mln. Eur
VVL 3 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2023-11-22

Kvietimo pabaiga
2024-02-29

Dalintis