ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-046-K InoKlaster

Finansuojamos projektų veiklos
Stiprinamas aukštos pridėtinės vertės paremtų brandžių klasterių augimas, bendrų strategijų ir produktų kūrimas, dalyvavimas tarptautinėse programose, įsitraukimas į BJR, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose

Galimi pareiškėjai
Inovacijų grupės koordinatorius

Kvietimo suma
SR 3 mln. Eur
VVL 4 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-12

Dalintis