ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-047-K MVĮ atsigavimas

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Kvietimo suma
2,5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2023-11

Dalintis