ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-049-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Transformacija“)

Finansuojamos veiklos
Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai: Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų diegimą įmonėse, veikiančiose S4 srityse (VVL)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Priemonei skirta suma
45,75 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 8,1 mln. Eur (kitos lėšos)

Daugiau informacijos

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024 III ketv.

Dalintis