ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-050-F „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas III“

Finansuojamos veiklos
Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą. SVV subjektų akceleravimas. Finansinių šaltinių prieinamumo SVV subjektų steigimui ir plėtrai užtikrinimas

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Priemonei skirta suma
8,78 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 18,3 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2025-12

Dalintis