ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-050-F Tiesioginės INVEGOS paskolos STARTUOK (papildymas)

Finansuojamos veiklos
Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą. Finansinių šaltinių prieinamumo SVV subjektų steigimui ir plėtrai užtikrinimas

Galimi pareiškėjai
SVV subjektai

Priemonei skirta suma
13,46 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 2,38 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama priemonės įgyvendinimo pradžia: 2024 II ketv.

Dalintis