ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-051-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Skaitmeninimas Sostinė“)

Finansuojamos veiklos
Skatinti aukštą pridėtinę vertę (APV) kuriančių įmonių verslo procesų skaitmeninimą (S)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Priemonei skirta suma
53 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 53 mln. Eur (kitos lėšos)

Daugiau informacijos

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024 II ketv.

Dalintis