ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-054-F Tiesioginės INVEGOS paskolos „Pokytis“ (veikla „Skaitmeninimas VVL“)

Finansuojamos veiklos
Skatinti pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Priemonei skirta suma
45 mln. Eur (ES fondų lėšos) + 7.94 mln. Eur (kitos lėšos)

Planuojama įgyvendinimo pradžia 2024 II ketv.

Dalintis