ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-062-K Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Finansuojamos projektų veiklos
Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
42 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2023-04

Dalintis