ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-064-K Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės raj. sav., Jonavos raj. sav. ir Mažeikių raj. sav.

Finansuojamos projektų veiklos
Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ, veikiančios Akmenės, Jonavos, Mažeikių r. sav.

Kvietimo suma
Akmenės 19 mln. Eur
Jonavos 21 mln. Eur
Mažeikių 27 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2023-07

Dalintis