ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-068-K AEI pramonei

Finansuojamos projektų veiklos
Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
10 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2023-11

Dalintis