ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-090-K Energetinis efektyvumas pramonei

Finansuojamos projektų veiklos
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse Sostinės ir VVL regionuose

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
40,5 mln. Eur

Daugiau informacijos

Kvietimas planuojamas 2024 IV ketv.

Dalintis