ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

02-092-K Žaliasis eksperimentas+Ecoinovacijos

Finansuojamos projektų veiklos
Žaliasis eksperimentas – inovatyvių, aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas pramonės MVĮ
Ecoinovacijos – aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Kvietimo suma
12,25 mln. Eur

Kvietimas planuojamas 2024 III ketv.

Dalintis