ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

ES investicijos – galimybės Tavo verslui

Finansinė priemonė: „Ko-investicinis fondas“

Plačiau

Skatinti į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimąsi ir augimą

Plačiau

Skatinti MVĮ APV produktų ir paslaugų sertifikavimą ir pristatymą užsienio rinkose

Plačiau

Skatinti MVĮ veiklos tarptautiškumą ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklas

Plačiau

Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio

Plačiau

Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą

Plačiau

Skatinti viešųjų institucijų atvirųjų duomenų, orientuotų į paklausą, naudojimą inovatyviems sprendimams ir skaitmeninėms paslaugoms kurti

Plačiau

Kurti inovatyvius technologinius sprendimus

Plačiau

Kurti naujus, inovatyvius bendro naudojimo įrankius ir technologinius sprendimus, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais

Plačiau

Skatinti MVĮ skaitmeninimą

Plačiau