ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
35.000.000 Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-12-20

Kvietimo pabaiga
2023-03-30

Dalintis