ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Finansinė priemonė: „Ko-investicinis fondas“

Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį

Pareiškėjas turi pritraukti/ prisidėti ne mažiau kaip 10 proc. rizikos kapitalo fondo lygmeniu arba konkrečios investicijos atveju, kai rizikos kapitalo priemonė bus įgyvendinama per ko-investicinį fondą.

Galimi pareiškėjai
MVĮ, įskaitant startuolius, kaip jie apibrėžti SVV įstatyme

Planuojami kvietimai:
„Ko-investicinis fondas“ - 10 mln. Eur + 30 mln. Eur grįžusios 2023 m. III ketv.

Dalintis