ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Finansinės priemonės: Didelėms įmonėms

Tiesioginės INVEGOS paskolos „Perspektyva“
Garantijos didelėms įmonėms
Eksporto kredito garantijos 
Baltijos inovacijų fondas
Baltijos inovacijų fondas II

Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Dalintis