ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos

Akceleratorius 2
Ko-investicinis fondas
Ko-investicinis fondas II
Verslo angelų fondas
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II
Plėtros fondas I
Plėtros fondas II
Baltijos inovacijų fondas
Baltijos inovacijų fondas II

Priemonių įgyvendinimo pabaiga priklauso nuo priemonės specifiškumo, taikomo valstybės pagalbos rėžimo, aktualumo rinkoje

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

Dalintis