ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Finansinės priemonės: Rizikos kapitalo investicijos

Plėtros fondas I
Plėtros fondas II
Verslo angelų fondas
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I
Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II
Ko-investicinis fondas I (investuoja į įmones, veikiančias iki 5 metų)
Ko-investicinis fondas II
Akceleravimo fondas (investuoja į pradedančias veikti įmones)
Baltijos inovacijų fondas

Kvietimo pabaiga
2023-12-31

Dalintis