ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Kurti inovatyvius technologinius sprendimus

Prioritetą teikiant tiems, kurie padės atsirasti rinkoje neegzistuojančioms arba labai mažai naudojamoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms. Numatoma investuoti į tokius sprendimus ir įrankius, kurie sudarytų sąlygas teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš BF

Galimi pareiškėjai
Valstybinės institucijos

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 8 mln.

Dalintis