ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Kurti naujus, inovatyvius bendro naudojimo įrankius ir technologinius sprendimus, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais

Prioritetą teikiant tokių sprendimų ir įrankių, finansavimui, kurie sudarytų sąlygas lengvai pasiekti bet kokio formato ir apimties skaitmeninį turinį ar gauti paslaugas, įskaitant ir įrankius socialiai pažeidžiamų grupių žmonėms jiems prieinamu būdu (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš BF

Galimi pareiškėjai
Valstybinės institucijos

Planuojami kvietimai:
2023 m. III ketv. 20 mln.

Dalintis