ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

WWW.ESGALIMYBES.LT SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis UAB „Daisoras“ (toliau – Duomenų tvarkytojas) tvarkoma interneto svetaine www.esgalimybes.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija Buveinės adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius Tel. +370 706 64845
El. paštas: kanc@emin.lt
BDAR pareigūnas – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, el. paštas dap@eimin.lt.

Duomenų tvarkytojo rekvizitai: UAB „Daisoras“
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 1, Vilnius
Tel. +370 650 73777
El. paštas: hello@daisoras.lt
BDAR pareigūnas – Projektų vadovė Rasa Smirnovienė, el. paštas rasa@daisoras.lt, tel. +370 650 73777.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami interneto svetainę www.esgalimybes.lt sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėje www.esgalimybes.lt patŠi Privatumo politika netaikoma interneto svetainėje www.esgalimybes.lt pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl rekomenduojame atskirai pasidomėti šių tinklalapių privatumo politika ar taisyklėmis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad tvarkomi asmens duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Privatumo  politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).

Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite informaciją apie tai:

  • kokius asmens duomenis tvarkome;
  • kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai;
  • kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis;
  • ar Jūsų asmens duomenys bus perduodami kitiems asmenims;
  • kokius slapukus renkame, naudojame ir saugome;
  • kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija – IP adresas.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes nerenkame informacijos apie jus iš trečiųjų šalių.
Mūsų interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – interaktyvaus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamų Europos Sąjungos investicijų priemonių vedlio / tinklalapio funkcionalumo palaikymas. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygos nustatytos 2019 m. lapkričio 7 d. susitarime dėl asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Duomenų tvarkytojas nearchyvuos tvarkomų asmens duomenų, neperduos jų Duomenų valdytojui. Asmens duomenys bus saugomi tik tuo metu, kol duomenų subjektas naršo tinklalapyje, o po to ištrinami arba padaromi anonimiški, paliekant sutrumpintą versiją.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai tai pateikti būtina (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui). Duomenys trečiajai šaliai gali būti perduoti esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

SLAPUKAI

Mūsų interneto svetainėje naudojami tik techniniai slapukai (angl. cookies) svetainės funkcionalumų veikimui. Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galimame įrenginyje. Mūsų interneto svetainė nerenka jokios asmeninės informacijos. Svetainėje yra įdiegti trečiųjų šalių Google analytics slapukai, kurie rinks vartotojo apsilankymo svetainėje informaciją. Duomenų tvarkytojas negaus suasmenintos informacijos, o tik apibendrinančią analizę. Tačiau už šių duomenų surinkimą neatsako nei Duomenų valdytojas, nei Duomenų tvarkytojas ir galioja Google “Privatumo taisyklės”, kurios nustato, kad „Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės“.

Kaip išjungti slapukus ir nebesutikti su jų rinkimu?

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Bet kuriuo Jums patogiu metu slapukus galite išjungti ir tokiu būdu nebesutikti, kad mūsų portalas juos rinktų, tačiau taip padarius bus sumažintas svetainės funkcionalumas, todėl ji gali neveikti taip, kaip dera, ir kaip veikė iki tokio atsisakymo. Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu:
Slapukų nustatymai Internet Explorer
Slapukų nustatymai Firefox
Slapukų nustatymai Chrome
Slapukų nustatymai Safari webir iOS.
Kad suprastumėte šiuos nustatymus, Jums gali padėti pateiktos nuorodos, arba galite pasinaudoti savo naršyklės pagalbos (angl. Help) pasirinkimu.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs teisės aktų nustatyta tvarka turite:

1.1. teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
1.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
1.3. teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
1.4. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
1.5. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamente įtvirtintų sąlygų;
1.6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis;
1.7. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
1.8. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
1.9. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
2. Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra paskelbta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje, skiltyje „Asmens duomenų apsauga”. Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite pasiūlymų dėl asmens duomenų tvarkymo arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, prašome kreiptis į Ministeriją adresu Gedimino per., 38, Vilnius, el. paštu kanc@eimin.lt arba susisiekti su Ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu, kurio kontaktinė informacija yra paskelbta šioje privatumo politikoje.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Duomenų valdytojo rekvizitai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Buveinės adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius
Tel. +370 706 64845
El. paštas: kanc@emin.lt
BDAR pareigūnas – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, el. paštas dap@eimin.lt.

Duomenų tvarkytojo rekvizitai: UAB „Daisoras“
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 1, Vilnius
Tel. +370 650 73777
El. paštas: hello@daisoras.lt
BDAR pareigūnas – Projektų vadovė Rasa Smirnovienė, el. paštas rasa@daisoras.lt, tel. +370 650 73777.

Atnaujinta 2020-08-06