ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti AEI diegimą pramonės įmonėse

Remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitomis, bus teikiamos investicijos AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų regione)

Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Kvietimo suma
10.000.000 Eur

Daugiau informacijos

Kvietimo pradžia
2022-11-18

Kvietimo pabaiga
2023-02-28

Dalintis