ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose

Stiprinamas APV paremtų brandžių klasterių augimas, bendrų strategijų ir produktų kūrimas, dalyvavimas tarptautinėse programose, įsitraukimas į BJR, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas sudaro iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (taikoma SR ir VVL regionams).
Pagalba teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 27 straipsnio nurodytas sąlygas.

Galimi pareiškėjai
Inovacijų grupės koordinatorius

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 7 mln.

Dalintis