ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo taikymo srityse

Finansuojami MVĮ čekiai skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms finansuoti (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius arba aikant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 28 strapsnį, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2024 m. I ketv. 6 mln.

Dalintis