ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti TUI pritraukimą (IL)

Skatinamos APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklos Lietuvoje (Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas 85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% BF bus skirta, tačiau šiai dienai BF nėra skirtas.

Galimi pareiškėjai
VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 3 mln.

Dalintis