ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti TUI pritraukimą (pavienis)

Skatinamos APV TUI į MTEP veiklos ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 6 mln.

Dalintis