ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Skatinti viešųjų institucijų atvirųjų duomenų, orientuotų į paklausą, naudojimą inovatyviems sprendimams ir skaitmeninėms paslaugoms kurti

Prioritetą teikiant įmonių veikloms, kurias įgyvendinant kuriami inovatyvūs sprendimamai ir (ar) paslaugos, naudojant viešųjų institucijų atvertus duomenis, viešojo sektoriaus institucijų iniciatyvoms, organizuojančioms politikos eksperimentavimo įrankių taikymą (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Pagalbos intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pagalba bus teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius.

Galimi pareiškėjai
MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. IV ketv. 6 mln.

Dalintis