ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai

Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t.y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose SS srityse (Vidurio ir vakarų regione)

Pagalba teikiama pagal, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nurodytas sąlygas.Moksliniai tyrimai: Intensyvumas sudaro 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Eksperimentinė plėtra: Intensyvumas sudaro 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Intensyvumas gali būti padidintas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų:
10 %, vidutinėms įmonėms ir 20 % labai mažoms ir mažoms įmonėms;
15 %, už veiksmingą bendradarbiavimą, jei , jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

Galimi pareiškėjai
Pramonės MVĮ

Planuojami kvietimai:
2023 m. II ketv. 8 mln.

Dalintis