ES investicijos –
galimybės Tavo verslui

Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

Investicijas planuojama skirti VGPP dalyvaujančių subjektų gebėjimams ugdyti siekiant įgyvendinti SS ir apimti visą inovacijų vadybos ciklą, ypatingą dėmesį skiriant vadybos ir valdymo įgūdžiams ugdyti (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione)

Intensyvumas iki 85% (VVL) ir iki 50% (SR), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 2021 m. birželio 24 d. dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.
Galimas intensyvumas iki 100% su išlyga, kad likusi dalis 15% (VVL) ir 50% (SR) finansuojama iš biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai
VšĮ Inovacijų agentūra

Planuojami kvietimai:
2023 m. I ketv. 7,5 mln.

Dalintis